Διοικητικό Συμβούλιο

Η Φιλαρμονική Γαστουρίου Κέρκυρας “Ομόνοια” διοικείται από επταμελές εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τους:

Περατινός Γεώργιος του Νικολάου Πρόεδρος
Παχής Σπυρίδων του Αποστόλου Α’ Αντιπρόεδρος
Μπόγδος Γεώργιος του Αλεξάνδρου Β’ Αντιπρόεδρος
Κρητικού Αγγελική του Ιωάννη Γραμματέας
Μπρεντάνος Μιχαήλ του Στεφάνου Ταμίας
Τουβάκης Νικόλαος του Σπυρίδωνος Επιμελητής
Σπίνουλας Θεόδωρος του Σπυρίδωνος Οικονόμος

Ελεγκτική Επιτροπή

Καψοκαβάδης Νικόλαος του Βασιλείου Πρόεδρος
Σπίνουλας Σπυρίδων του Θεοδώρου Γραμματέας
Παχής Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος Μέλος