Α΄ Τάξη Θεωρητικών

Είναι το σημείο που ξεκινάει κάθε νέο μαθητευόμενο μέλος της φιλαρμονικής μας. Εδώ αρχίζουμε να μαθαίνουμε τις νότες, να γράφουμε και να διαβάζουμε μουσική. Ολοκληρώνοντας το πρώτο έτος ο κάθε μαθητής βρίσκεται σε θέση να διαβάσει με μεγάλη ευχέρεια μια μουσική παρτιτούρα. ολοκληρώνοντας.

Διδάσκει ο αρχιμουσικός Σπύρος Ράλλης

Β΄ Τάξη Θεωρητικών

Αφού ο μαθητής έχει κατανοήσει και έχει μάθει να χρησιμοποιεί τους μουσικούς συμβολισμούς, καλείται να αντιμετωπίσει το αμέσως επόμενο επίπεδο που αφορά θεωρητικής υφής μαθήματα, όπως να αναγνωρίζει μουσικά διαστήματα. Στη τάξη αυτή επίσης μαθαίνει για τις μείζονες κλίμακες και άλλα χρήσιμα πράγματα.

Διδάσκει το μέλος του διδακτικού προσωπικού Έκτορας Κοντός

Γ΄ Τάξη Θεωρητικών

Πρόκειται για το τρίτο και τελευταίο θεωρητικό στάδιο εκμάθησης. Ο μαθητής μαθαίνει τις ελάσσονες κλίμακες και την αρχή δημιουργίας συγχορδιών. Μετά την ολοκλήρωση της τάξης μπορεί αν επιθυμεί να συνεχίσει στα ανώτερα θεωρητικά.

Διδάσκει το μέλος του διδακτικού προσωπικού Παύλος Κοντός

Τμήμα Ενηλίκων

Στο τμήμα ενηλίκων δίνεται η ευκαιρία στους μεγαλύτερους να διδαχθούν μουσική και να ενταχθούν στους κόλπους της φιλαρμονικής μας. Με ιδιαίτερη χαρά όλοι μας έχουμε αγκαλιάσει τους αποφοίτους αυτού του τμήματος των οποίων η απόδοση είναι αξιοσημείωτη. Η φοίτηση διαρκεί ένα έτος.

Διδάσκει ο Αρχιμουσικός Σπύρος Ράλλης