Σχολές Οργάνου

Σχολή Διδάσκων
Πλαγίαυλου (Φλάουτου)
Γεωργία Καραθάνου
Ευαύλου (Κλαρινέτου) και Σαξοφώνου Σπύρος Ράλλης, Πάυλος Κοντός, Έκτορας Κοντός
Τρομπέτα, Κόρνο Παναγιώτης Κεφάλας
Τρομπόνι, Ευφώνιο, Τούμπα Κώστας Πετσάλης
Κρουστά Γιώργος Ράλλης