Σύνολο Χάλκινων Πνευστών

Συμμετέχουν όσα όργανα ανήκουν στα χάλκινα πνευστά και τα κρουστά όργανα. Αριθμεί από 50-70 άτομα Με ρεπερτόριο από ποικίλο πρόγραμμα εμφανίζεται σε διάφορες εκδηλώσεις και συναυλίες.

Υπεύθυνοι: Ο Υπαρχιμουσικός Κώστας Πετσάλης και το μέλος του διδακτικού προσωπικού Παναγιώτης Κεφάλας