Σύνολο Ξύλινων Πνευστών

Το σύνολο ξυλίνων πνευστών αποτελείται κυρίως από κλαρινέτα και κλαρίνο μπάσο, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στη συμμετοχή άλλων ξυλίνων οργάνων. Με κομμάτια από το διεθνές ρεπερτόριο, συμμετέχει σε εκδηλώσεις μουσικής δωματίου.

Υπεύθυνοι τα μέλη το διδακτικού προσωπικού: Έκτορας Κοντός και Παύλος Κοντός